0919895489

[VNNET] Thread Fake View Count For XF2 1.3.1

[VNNET] Thread Fake View Count For XF2 1.3.1

product.on_sale

The simple add-on add fake thread view for xenforo. Addons will not change the view_count column in the database so it will not affect the actual view. By default, addons will display fake views in all thread list pages.

 

Add ons đơn giản có tác dụng tạo lượt view ảo cho forum Xenforo. Với add-on này bạn chỉ cần cài đặt lượt view sẽ tăng và thời gian sẽ tăng theo ý muốn của bạn. Vì lượt view sẽ được cộng từ từ theo thời gian bạn cài đặt trong option nên nó gần như hoàn toàn tự nhiên.

Nhật ký cập nhật

															Phiên bản: 1.2.0 - 18/09/2020
															

-Added option "more view for every view". -Change and optimize all code.

															Phiên bản: 1.2.1 - 05/01/2021
															

- Fixed view count in thread list.

															Phiên bản: 1.2.2 - 28/01/2021
															

Fixed not add view count.

Minor bug fixed.

															Phiên bản: 1.3.0 - 29/01/2023
															- Fixed not count old threads.
- Fixed install core.
- Fixed some bug.
- Added select categories allow fake count.														
															Phiên bản: 1.3.1 - 30/01/2023
															- Added set random max count views.														
  • https://dichvuweb.top/files/13-webp.17

  • https://dichvuweb.top/files/14-webp.18