0919895489

[VNNET] User Upgrade using [DBTech] Credits for XF2

[VNNET] User Upgrade using [DBTech] Credits for XF2

product.on_sale

Addon nâng cấp thành viên sử dụng[DBTech] Credits cho XenForo 2 ( Tương thích hoàn toàn XenForo 2.1 mới nhất)

Addon có tác dụng hổ trợ phương thức mua gói nâng cấp bằng hệ thống tiền ảo [DBTech] Credits ( DragonByte Credits ) cho XenForo 2. Giúp tận dụng tối đa hệ thống tiền ảo của bạn. Tương thích hoàn toàn với[DBTech] Credits.

 

The User Upgrades System allows purchase Upgrade by[DBTech] Credit. That means you could online on Xenforo and do your business without access to your External Paygate.

Nội dung cập nhật

															Phiên bản: 1.0.1 - 10/09/2021
															

- Sửa lỗi event trigger cho [DBTech] Credits 5.7.0 trở lên và Chỉ tương thích [DBTech] Credits 5.7.0 trở lên.  • 1629457103_bed1a2ee08700f7bfc54.png

  • 1629457281_510e969cd2fdb6167978.png

  • 1629457281_9c0b0522d988430b71cb.png

  • 1629457281_a667d30ac382deee06a6.png

  • 1629457281_79cf45761f16accf875c.png