0919895489

[VNNET] Nganluong Payment [DBTech] DragonByte Credits for XF2 1.0.8

[VNNET] Nganluong Payment [DBTech] DragonByte Credits for XF2 1.0.8

product.on_sale

Addon tích hợp cổng thanh toán nganluong.vn cho addon tiền ảo [DBTech] Dragonbyte Credits của XenForo 2. Do hệ thống tiền ảo của Brivium trên XenForo 2 chất lượng chưa cao và hổ trợ cập nhật ngày càng kém nên việc lựa chọn DBTech Credits cho XF2 đang là lựa chọn tất yếu. Hiện DBTech Credits nói riêng và XenForo 2 nói chung hầu như không hổ trợ bất kỳ hệ thống thanh toán nào của Việt Nam nên chúng tôi sẽ hổ trợ dần các cổng thanh toán từ Việt Nam nhằm làm phong phú thêm hệ thống thanh toán cho các website Việt.

Chức năng chính:

- Tích hợp thanh toán ngân lượng vào DBTech Credits.

- Tùy ý tạo event và set tỉ giá tiền ảo.

- Hệ thống alert, log đầy đủ.

Nhật ký cập nhật

															Phiên bản: 1.0.4 - 14/12/2020
															

- Fixed template error.

- Fixed install core.

															Phiên bản: 1.0.5 - 23/08/2021
															

- Fixed install bug.

															Phiên bản: 1.0.6 - 09/09/2021
															

- Fixed payment not apply.

															Phiên bản: 1.0.7 - 10/09/2021
															

- Sửa lỗi event trigger cho [DBTech] Credits 5.7.0 trở lên và Chỉ tương thích [DBTech] Credits 5.7.0 trở lên.

															Phiên bản: 1.0.8 - 12/09/2021
															

- Sửa lỗi trang nạp tiền.

- Lỗi thiếu cụm từ.

- Một số lỗi nhỏ khác và tối ưu hệ thống.

  • https://dichvuweb.top/files/nganluomg-webp.23

  • https://dichvuweb.top/files/1-webp.24

  • https://dichvuweb.top/files/2-webp.25

  • https://dichvuweb.top/files/3-webp.26

  • https://dichvuweb.top/files/4-webp.27

  • https://dichvuweb.top/files/5-webp.28