0919895489

[VNNET] NganLuong Paygate for XF2 1.0.0

[VNNET] NganLuong Paygate for XF2 1.0.0

product.on_sale
Cổng thanh toán Ngân Lượng hiện tại khá đầy đủ các phương thức thanh toán, hổ trợ hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam và chất lượng dịch vụ tương đối ổn. Addon này sẽ giúp tích hợp hệ thống thanh toán Ngân Lượng vào XenForo 2. Addon hổ trợ gần như hầu hết các chức năng cần thiết trong hệ thống Payment Profile của XenForo 2. Đặc biệt hổ trợ đầy đủ cho addon [AddonFlare] Paid Registrations.

Chức năng:

++ Tích hợp hệ thống Ngân Lượng vào Payment Profile XF2.
++ Hổ trợ đầy đủ cho addon [AddonFlare] Paid Registrations.
 

  • https://dichvuweb.top/files/0.75

  • https://dichvuweb.top/files/1.76

  • https://dichvuweb.top/files/2.77

  • https://dichvuweb.top/files/3.78

  • https://dichvuweb.top/files/4.79